U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Allerheiligen

Allerheiligen Kaarsjesavond

Op zondag 29 oktober is er een “kaarsjesavond,” omdat het kort daarna, op 2 november Allerzielen is. Rotterdammers worden uitgenodigd om een kaars aan te steken voor iemand die ze missen.

De kerk is open van 16.30 uur tot ca 18.00 uur.

Hulp bij ontvangst, gesprek en koffie en thee schenken is welkom.

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met: Liesbeth van Heel, email:  liesbeth@v-heel.nl of Carola Scholten, email: tomcarol@xs4all.nl

 

Allerheiligen viering

Op zondag 29 oktober 2023 viert het Laurenspastoraat in de Laurenskerk Allerheiligen. Op deze dag gedenken wij onze overleden gemeenteleden en dierbaren.

U bent uitgenodigd om 19.00 uur in de viering van het Laurenspastoraat. Voorafgaand aan de viering is er voor alle Rotterdammers de mogelijkheid een kaarsje te branden.

De Kerk heeft sedert de 9e eeuw de gedachtenis van haar gestorven gemeenteleden gevierd in verbondenheid ‘met alle heiligen’. Als datum werd daarvoor 1 november gekozen. Wij gedenken onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden op de zondag die het dichtst bij 1 november ligt.

Bij ‘heiligen’ denken wij aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’ status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we denken aan ‘geroepen zijn’, ‘apart gesteld’, ‘toegewijd aan Gods toekomst’, zoals Paulus spreekt over de gemeente van Christus als heiligen. Er is dan ook een duidelijk onderscheid met het rooms-katholieke vieren van Allerheiligen en Allerzielen. De oecumenisch-protestantse liturgie voegt het weer samen in één ongescheiden viering.

Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en van vandaag, zijn wij één kerk in hemel en op aarde. Een schare die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. Degenen die wij niet meer in ons midden hebben zijn de heiligen ons voorgegaan.

Ieder jaar zijn het indrukwekkende diensten van herinneren en vooruitzien, van gemis en troost, van je gedragen weten in elkaars liefde. En dit alles in de heilige ruimte van de ontmoeting met de Eeuwige die liefde is, en trouw is tot in eeuwigheid.

Nadere informatie bij ds. Harold Schorren, email: predikant@laurenspastoraat.nl

Herdenking Overledenen

Op zondag 5 november om 10.30 uur zullen in een dienst onder verantwoordelijkheid van Wijkgemeente Maaskant Open Grenzen de overledenen van deze gemeente worden herdacht.

In deze dienst zal ds. Joas van der Schoot voorgaan. Wij noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn. Familieleden worden uitgenodigd om voor de overleden persoon een kaars aan te steken.

Namen die u genoemd wil hebben kunt u doorgeven aan Liesbeth van Heel, ouderling,

email: liesbeth@v-heel.nl