U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Allerheiligen

 

Allerheiligen

Op zondag 1 november vieren wij in de Laurenskerk Allerheiligen. Op deze dag gedenken wij onze overleden gemeenteleden en dierbaren. U bent om 10.30 uur uitgenodigd in de dienst van Maaskant Open Grenzen of om 19.00 uur in de viering van het Laurenspastoraat.

De Kerk heeft sedert de 9e eeuw de gedachtenis van haar gestorven gemeenteleden gevierd in verbondenheid ‘met alle heiligen’. Als datum werd daarvoor 1 november gekozen. Wij gedenken onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden op de zondag die het dichtst bij 1 november ligt.

Bij ‘heiligen’ denken wij aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’ status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we denken aan ‘geroepen zijn’, ‘apart gesteld’, ‘toegewijd aan Gods toekomst’, zoals Paulus spreekt over de gemeente van Christus als heiligen. Er is dan ook een duidelijk onderscheid met het rooms-katholieke vieren van Allerheiligen en Allerzielen. De oecumenisch-protestantse liturgie voegt het weer samen in één ongescheiden viering.

Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en van vandaag, zijn wij één kerk in hemel en op aarde. Een schare die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. Degenen die wij niet meer in ons midden hebben zijn de heiligen ons voorgegaan.

Ieder jaar zijn het indrukwekkende diensten van herinneren en vooruitzien, van gemis en troost, van je gedragen weten in elkaars liefde. En dit alles in de heilige ruimte van de ontmoeting met de Eeuwige die liefde is, en trouw is tot in eeuwigheid.

Nadere informatie bij ds. Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl en ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Kaarsjesavond

Op zondagavond 24 oktober is er een “kaarsjesavond,” omdat kort het daarna, op 2 november Allerzielen is. Rotterdammers worden uitgenodigd om een kaars aan te steken voor iemand die ze missen.

De kerk is open van 17.00 uur tot ca 19.00 uur. We sluiten om 19.00 uur af met een kort gezamenlijk moment.