U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Maaskant Open Grenzen

Maaskant/Open Grenzen is een open gemeenschap, dat wil zeggen: gericht op de wereld rondom. In de diensten is de liturgie eenvoudig en de taal verstaanbaar. Er is aandacht voor de relatie tussen geloof, samenleving en cultuur. De zondagse diensten van Maaskant Open Grenzen in de Laurenskerk zijn gericht op ieder die verdieping van het bestaan en naar zin in het leven zoekt.

‘Open Grenzen’ staat voor de vrijzinnige wortels van de gemeente, waarin ruimte is voor kritische vragen, theologische twijfels en een niet-dogmatische manier van Christen zijn. Vrijzinnigen voelen zich verbonden met het christenhumanisme in de geest van Erasmus. ‘Maaskant’ staat voor de wijkgemeente Rotterdam Centrum, het stadsdeel noordelijk van de Maas.

De gemeenteleden van Maaskant Open Grenzen ervaren hun geloof mede in de ontmoeting met elkaar en met de buitenwereld. We ontmoeten elkaar rondom de diensten, maar ook door de week, zowel in de werkgroepen die website vermeldt, als door elkaar bij te staan in moeilijke tijden. De buitenwereld ontmoeten we onder meer in diaconale projecten, zoals het Stadsklooster Rotterdam en onze betrokkenheid bij Human Aid in Greece, dat zich over vluchtelingen ontfermt.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert iedere eerste donderdag van de maand. Tijdens deze vergadering bespreekt hij praktische zaken en daarnaast zijn er inhoudelijke gesprekken over hoe de gemeente zich vormgeeft en welke boodschap zij uitdraagt. De kerkenraad van Maaskant Open Grenzen bestaat uit de volgende leden:

Predikant
Vacant tot 19 maart, daarna: Joas van der Schoot

Ouderlingen
Liesbeth van Heel, liesbeth@v-heel.nl
Christian Jongeneel (voorzitter), kerk@christianjongeneel.nl

Ouderling- Kerkrentmeesters
Rinus van Es, van.es.rinus@gmail.com
Joost Heere, joostheere@hotmail.com

Diakenen
Dideri Mattijsen, dmattijsen@hotmail.com
Carola Scholten, tomcarol@xs4all.nl
Jeroen de Groot (scriba), jeroen@stabielrecruitment.nl

Pastoraat

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met Corry van Eekeren-Dolk, tel. 010-413 3020 of 06-15211543

Wijkkas

Bankrekening: NL76 INGB 0000 7665 04 t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Wijkkasbeheerder: Tom Boesten, 010-2203651, e-mail: tom.boesten@xs4all.nl

Predikant

Op 19 maart wordt Joas van der Schoot bevestigd als predikant. Tot die tijd is Harold Schorren consulent.

Project Human Aid Now

Als diaconaal project steunen wij als wijkgemeente Maaskant Open Grenzen de stichting Human Aid Now. Deze stichting ondersteunt vluchtelingen in Griekenland en bij Calais (Frankrijk), in Belgrado (Servië) en in Amsterdam. De ondersteuning bestaat uit het opzetten van o.a. scholen voor de kinderen, voedselvoorziening en winkeltjes waar gratis kleding gehaald kan worden. In de Coronatijd heeft de ondersteuning een groot deel van de tijd plaatsgevonden in Amsterdam. Waar nodig werd er wel geprobeerd contact te blijven houden met Griekenland en vooral financieel gesteund.

Via de website www.humanaidnow.org kunt u direct doneren en meer informatie lezen over het goede werk van deze stichting. Binnen onze wijkgemeenten zullen we meerdere keren per jaar aandacht aan dit project besteden en ook regelmatig collecteren hiervoor.

Voor informatie over wanneer wij aandacht besteden aan dit project kunt u contact opnemen met Annelies van Heest anneliesvan_heest@hotmail.com of Carola Scholten tomcarol@xs4all.nl

Stadsklooster Rotterdam

Op initiatief van leden van Maaskant Open Grenzen is het Stadsklooster Rotterdam opgericht. Het Stadsklooster is een woongemeenschap voor alleenwonenden. Het Stadsklooster heeft een christelijke basis: om er te wonen hoef je geen christen te zijn maar er wordt wel verwacht dat je de uitgangspunten deelt; een goede vorm van samenleven met de medebewoners volgens vaste afspraken, aandacht voor elkaar en inzet voor de buurt. Het idee is dat je zelfstandig woont, regelmatig met elkaar afspreekt en dat je, wanneer nodig, op de hulp van een ander kunt rekenen.

De woningen, eenvoudige maar lichte tweekamerappartementen, worden beschikbaar gesteld door wooncorporatie Woonbron. Ze liggen in de Amelandse en Schoklandse straat, vlak bij het Zuidplein. In de Amelandse straat is een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting. Er zijn nu tien bewoners van het Stadsklooster, de eerste bewoners trokken er eind 2017 in. Waarschijnlijk komen er nog wat bij.
Er is vanuit de Laurenskerk een werkgroep die het Stadsklooster begeleidt. Wie er meer over wil weten kan bij ds. Bernard van Verschuer terecht, e-mail: bernardvanverschuer@gmail.com of Tom Boesten, e-mail: tom.boesten@xs4all.nl

Nieuwsbrief en Preken

Als u de digitale nieuwsbrief van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via mkog@kerkenindelaurens.nl. Op dit adres kunt u zich ook opgeven als u de preken uit onze diensten op schrift wilt ontvangen.