U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Maaskant Open Grenzen

Maaskant/Open Grenzen is een open gemeenschap, dat wil zeggen: gericht op de wereld rondom. In de diensten is de liturgie eenvoudig en de taal verstaanbaar. Er is aandacht voor de relatie tussen geloof, samenleving en cultuur. De zondagse diensten van Maaskant Open Grenzen in de Laurenskerk zijn gericht op ieder die verdieping van het bestaan en naar zin in het leven zoekt.

‘Open Grenzen’ staat voor de vrijzinnige wortels van de gemeente, waarin ruimte is voor kritische vragen, theologische twijfels en een niet-dogmatische manier van Christen zijn. Vrijzinnigen voelen zich verbonden met het christenhumanisme in de geest van Erasmus. ‘Maaskant’ staat voor de wijkgemeente Rotterdam Centrum, het stadsdeel noordelijk van de Maas.

De gemeenteleden van Maaskant Open Grenzen ervaren hun geloof mede in de ontmoeting met elkaar en met de buitenwereld. We ontmoeten elkaar rondom de diensten, maar ook door de week, zowel in de werkgroepen die website vermeldt, als door elkaar bij te staan in moeilijke tijden. De buitenwereld ontmoeten we onder meer in diaconale projecten, zoals het Stadsklooster Rotterdam en onze betrokkenheid bij Human Aid in Greece, dat zich over vluchtelingen ontfermt.

Predikant

Sinds maart 2023 is ds. Joas van der Schoot (1986) predikant van wijkgemeente Maaskant Open Grenzen. Hij heeft daarnaast ook een aanstelling als predikant in Haastrecht in de Krimpenerwaard. Joas studeerde theologie en geschiedenis in Utrecht en werkte onder andere bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij KRO-NCRV en in de fietsenbranche. Hij is getrouwd met Caroline. Samen met hun drie kinderen wonen zij in Gouda.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert iedere eerste donderdag van de maand. Tijdens deze vergadering bespreekt hij praktische zaken en daarnaast zijn er inhoudelijke gesprekken over hoe de gemeente zich vormgeeft en welke boodschap zij uitdraagt. De kerkenraad van Maaskant Open Grenzen bestaat uit de volgende leden:

Predikant
Joas van der Schoot, predikant@maaskant-opengrenzen.nl of 06-38369640.

Ouderlingen
Liesbeth van Heel, liesbeth@v-heel.nl
Christian Jongeneel (voorzitter), kerk@christianjongeneel.nl
Gijsbert Boerema-Westland, g.b.p.westland@gmail.com

Ouderling- Kerkrentmeesters
Rinus van Es, van.es.rinus@gmail.com
Joost Heere, joostheere@hotmail.com

Diakenen
Dideri Mattijsen, dmattijsen@hotmail.com
Carola Scholten, tomcarol@xs4all.nl
Jeroen de Groot (scriba), jeroen@stabielrecruitment.nl
Jantine van der Kooij, jcvanderkooij@xs4all.nl

Pastoraat

De pastorale zorg voor elkaar is een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven. Dit krijgt vorm in ontmoeting rond diensten en activiteiten en in het omzien naar elkaar door de week heen. Ook is er bijzondere pastorale zorg voor ieder die daar behoefte aan heeft, om wat voor reden dan ook, en rond belangrijke levensmomenten als de doop van een kind of het vieren van een huwelijk. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Joas van der Schoot, tel.: 06-38369640, email predikant@maaskant-opengrenzen.nl of met mw. Corry van Eekeren-Dolk, tel.: 010-413 3020 of 06-15211543.

Wijkkas

Bankrekening: NL76 INGB 0000 7665 04 t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Wijkkasbeheerder: Tom Boesten, 010-2203651, e-mail: tom.boesten@xs4all.nl

Wereldwinkel

In het kader van het Werelddiaconaat is een kleine wereldwinkel in de kerk ontstaan met Fair Trade artikelen. Op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand is de Wereldwinkel na de dienst van half elf geopend. Er is een klein assortiment food. Daarnaast diverse artikelen, zoals sjaals, sieraden en veel leuke cadeautjes uit diverse landen. Met de koop steunt u de makers met een eerlijk loon. De verkoop kan alleen tegen contante betaling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nelleke Anezoulakis, email:

niknelk.anezou@kpnmail.nl

Project Human Aid Now

Als diaconaal project steunen wij als wijkgemeente Maaskant Open Grenzen de stichting Human Aid Now. Deze stichting ondersteunt vluchtelingen in Griekenland en bij Calais (Frankrijk), in Belgrado (Servië) en in Amsterdam. De ondersteuning bestaat uit het opzetten van o.a. scholen voor de kinderen, voedselvoorziening en winkeltjes waar gratis kleding gehaald kan worden. In de Coronatijd heeft de ondersteuning een groot deel van de tijd plaatsgevonden in Amsterdam. Waar nodig werd er wel geprobeerd contact te blijven houden met Griekenland en vooral financieel gesteund.

Via de website www.humanaidnow.org kunt u direct doneren en meer informatie lezen over het goede werk van deze stichting. Binnen onze wijkgemeenten zullen we meerdere keren per jaar aandacht aan dit project besteden en ook regelmatig collecteren hiervoor.

Voor informatie over wanneer wij aandacht besteden aan dit project kunt u contact opnemen met Annelies van Heest anneliesvan_heest@hotmail.com of Carola Scholten tomcarol@xs4all.nl

Stadsklooster Rotterdam

Op initiatief van leden van Maaskant Open Grenzen is het Stadsklooster Rotterdam opgericht. Het Stadsklooster is een woongemeenschap voor alleenwonenden. Het Stadsklooster heeft een christelijke basis: om er te wonen hoef je geen christen te zijn maar er wordt wel verwacht dat je de uitgangspunten deelt; een goede vorm van samenleven met de medebewoners volgens vaste afspraken, aandacht voor elkaar en inzet voor de buurt. Het idee is dat je zelfstandig woont, regelmatig met elkaar afspreekt en dat je, wanneer nodig, op de hulp van een ander kunt rekenen.

De woningen, eenvoudige maar lichte tweekamerappartementen, worden beschikbaar gesteld door wooncorporatie Woonbron. Ze liggen in de Amelandse en Schoklandse straat, vlak bij het Zuidplein. In de Amelandse straat is een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting. Er zijn nu tien bewoners van het Stadsklooster, de eerste bewoners trokken er eind 2017 in. Waarschijnlijk komen er nog wat bij.
Er is vanuit de Laurenskerk een werkgroep die het Stadsklooster begeleidt. Wie er meer over wil weten kan bij ds. Bernard van Verschuer terecht, e-mail: bernardvanverschuer@gmail.com of Tom Boesten, e-mail: tom.boesten@xs4all.nl

Nieuwsbrief en Preken

Als u de digitale nieuwsbrief van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via mkog@kerkenindelaurens.nl. Op dit adres kunt u zich ook opgeven als u de preken uit onze diensten op schrift wilt ontvangen.