U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Maaskant Open Grenzen

Maaskant/Open Grenzen is een open gemeenschap, dat wil zeggen: gericht op de wereld rondom. In de diensten is de liturgie eenvoudig en de taal verstaanbaar. Er is aandacht voor de relatie tussen geloof, samenleving en cultuur. De zondagse diensten van Maaskant Open Grenzen in de Laurenskerk zijn gericht op ieder die verdieping van het bestaan en naar zin in het leven zoekt.

‘Open Grenzen’ staat voor de vrijzinnige wortels van de gemeente, waarin ruimte is voor kritische vragen, theologische twijfels en een niet-dogmatische manier van Christen zijn. Vrijzinnigen voelen zich verbonden met het christenhumanisme in de geest van Erasmus. ‘Maaskant’ staat voor de wijkgemeente Rotterdam Centrum, het stadsdeel noordelijk van de Maas.

De gemeenteleden van Maaskant Open Grenzen ervaren hun geloof mede in de ontmoeting met elkaar en met de buitenwereld. We ontmoeten elkaar rondom de diensten, maar ook door de week, zowel in de werkgroepen die website vermeldt, als door elkaar bij te staan in moeilijke tijden. De buitenwereld ontmoeten we onder meer in diaconale projecten, zoals het Stadsklooster Rotterdam en onze betrokkenheid bij Human Aid in Greece, dat zich over vluchtelingen ontfermt.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert iedere eerste donderdag van de maand. Tijdens deze vergadering bespreekt hij praktische zaken en daarnaast zijn er inhoudelijke gesprekken over hoe de gemeente zich vormgeeft en welke boodschap zij uitdraagt. De kerkenraad van Maaskant Open Grenzen bestaat uit de volgende leden:

Predikant
Bernard van Verschuer, bernardvanverschuer@gmail.com

Ouderlingen
Liesbeth van Heel, liesbeth@v-heel.nl
Christian Jongeneel (voorzitter), kerk@christianjongeneel.nl

Ouderling- Kerkrentmeesters
Rinus van Es, van.es.rinus@gmail.com
Joost Heere, joostheere@hotmail.com

Diakenen
Dideri Mattijsen, dmattijsen@hotmail.com
Carola Scholten, tomcarol@xs4all.nl
Jeroen de Groot (scriba), jeroen@stabielrecruitment.nl

Pastoraat

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds Bernard van Verschuer (tel. 06-24147919) of Corry van Eekeren-Dolk, tel. 010-413 3020 (tel. 06-15211543)

Wijkkas

Bankrekening: NL76 INGB 0000 7665 04 t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Wijkkasbeheerder: Tom Boesten, 010-2203651, e-mail: tom.boesten@xs4all.nl

Predikant

Bernard van Verschuer

Van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen in de Laurenskerk is Bernard van Verschuer sinds 2012 predikant. Hij woont in Rotterdam en heeft naast het part time werk in de Laurenskerk nog een baan. Hij studeerde enkele jaren filosofie, daarna theologie, in Utrecht, Brussel en Leiden. Hij deed ervaring op in het domineesvak in de Amsterdamse Bijlmermeer. Daarna was hij predikant in Friesland (Suawoude), in Sternberg (in Oost-Duitsland, in de voormalige D.D.R.) en in Maasland.

Hij houdt van het predikantswerk in (bijna) al zijn variaties: gesprekken voeren, catechisatie, kerkdiensten en met vrijwilligers samenwerken. Hij wil verbindingen maken tussen de kerk en de mensen in de stad en duidelijk maken wat al lang niet meer vanzelfsprekend is: dat de bijbel en de christelijke traditie niet alleen ‘hard core’ christenen iets te bieden hebben maar aan iedereen die niet altijd genoegen neemt met ‘zo is het nu eenmaal’. Ds. Bernard van Verschuer gaat in april 2022 met emeritaat.

Ds. Bernard van Verschuer is te bereiken via telefoon op 06-24147919 en 010-5912697 en via e-mail op: bernardvanverschuer@gmail.com.

Project Human Aid Now

Als diaconaal project steunen wij als wijkgemeente Maaskant Open Grenzen de stichting Human Aid Now. Deze stichting ondersteunt vluchtelingen in Griekenland en bij Calais (Frankrijk), in Belgrado (Servië) en in Amsterdam. De ondersteuning bestaat uit het opzetten van o.a. scholen voor de kinderen, voedselvoorziening en winkeltjes waar gratis kleding gehaald kan worden. In de Coronatijd heeft de ondersteuning een groot deel van de tijd plaatsgevonden in Amsterdam. Waar nodig werd er wel geprobeerd contact te blijven houden met Griekenland en vooral financieel gesteund.

Via de website www.humanaidnow.org kunt u direct doneren en meer informatie lezen over het goede werk van deze stichting. Binnen onze wijkgemeenten zullen we meerdere keren per jaar aandacht aan dit project besteden en ook regelmatig collecteren hiervoor.

Voor informatie over wanneer wij aandacht besteden aan dit project kunt u contact opnemen met Annelies van Heest anneliesvan_heest@hotmail.com of Carola Scholten tomcarol@xs4all.nl

Stadsklooster Rotterdam

Op initiatief van leden van Maaskant Open Grenzen is het Stadsklooster Rotterdam opgericht. Het Stadsklooster is een woongemeenschap voor alleenwonenden. Het Stadsklooster heeft een christelijke basis: om er te wonen hoef je geen christen te zijn maar er wordt wel verwacht dat je de uitgangspunten deelt; een goede vorm van samenleven met de medebewoners volgens vaste afspraken, aandacht voor elkaar en inzet voor de buurt. Het idee is dat je zelfstandig woont, regelmatig met elkaar afspreekt en dat je, wanneer nodig, op de hulp van een ander kunt rekenen.

De woningen, eenvoudige maar lichte tweekamerappartementen, worden beschikbaar gesteld door wooncorporatie Woonbron. Ze liggen in de Amelandse en Schoklandse straat, vlak bij het Zuidplein. In de Amelandse straat is een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting. Er zijn nu 10 bewoners van het Stadsklooster, de eerste bewoners trokken er eind 2017 in. Waarschijnlijk komen er nog wat bij.
Er is uit de Laurenskerk een werkgroep die het Stadsklooster begeleidt. Wie er meer over wil weten kan bij Bernard van Verschuer terecht: bernardvanverschuer@gmail.com.

Nieuwsbrief en Preken

Als u de digitale nieuwsbrief van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via mkog@kerkenindelaurens.nl. Op dit adres kunt u zich ook opgeven als u de preken uit onze diensten op schrift wilt ontvangen.