U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie Nieuws

Het is goed en heilzaam met elkaar het oude jaar uit te luiden. Samen op de drempel naar het volgende jaar uitzien naar iets nieuws. Wordt het een jaar als alle andere? Of mogen we werken aan een jaar dat zingt van Gods liefde?

Op Oudejaarsdag om 16.00 uur zijn er de Sylvester Vespers in de Laurenskerk.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Vocaal Ensemble o.l.v. Wiecher Mandemaker met o.a. de volgende muziekstukken:

  • “Das alte Jahr vergangen ist” van J.S. Bach (1685-1750), BWV 614.
  • “Herr, nun lässest Du” van F. Mendelssohn (1809 – 1847), Op. 69 No. 2.
  • “Abendlied” van J. Rheinberger (1839 – 1901).

Het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema.

Voorganger is Laurenspastor ds. Harold Schorren.

 

 

Beste jongens en meisjes, en ouders!

Op zondagmiddag 10 november zijn jullie weer van harte welkom bij de kindervespers in de Laurenskerk. We beginnen om 17.00 uur.

Dit keer staat het verhaal van de kleine tollenaar Zacheus centraal. Een prachtig verhaal!

We gaan aan de wandel door de kerk. Er wordt gezongen. En je krijgt ook iets te eten en te drinken, kortom: het is altijd een beetje feest in de Laurenskerk!

 Oh ja, neem je je vriendjes, vriendinnetjes, oma en opa en ook je liefste oom en tante mee?

 

Vespers of avondgebed is een getijdengebed zoals we die bijvoorbeeld kennen vanuit de kloosters. Op vaste tijden op een dag komt men bij elkaar voor gebed. Zo zijn er bijvoorbeeld ook de metten, lauden en completen. Het getijdengebed fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden.
Het gebed bestaat uit het bidden van de Psalmen, met hymnen, kantieken en lezingen. Het gebed kan worden teruggevoerd op het dagelijkse joodse gebed.

Getijdengebeden kan men overal houden. Het zijn in beginsel ook geen ambtelijke diensten, maar kunnen spontaan opkomen uit de gemeenschap. Kenmerkend is dat het gebed is. Stilte en inkeer spelen een grote rol. Er kan een korte inleiding gegeven worden op de lezing, maar een preek ontbreekt.

Graag bieden wij u ook de mogelijkheid voor, tijdens of na de dienst een kaars te ontsteken.

In de vespers op zondag 13 oktober levert het Brabertmirke kwartet voor het eerst een bijdrage aan de liturgie in de Laurens.
Het kwartet wordt gevormd door sopraan Heike Jacobs, alt Mirjam Tideman, tenor Gijsbert Westland en bas Bram Trouwborst.

In de lezing uit Mattheüs 22:15-22 wordt de strikvraag aan Jezus gesteld of het toegestaan is belasting te betalen aan de keizer.

Voorganger: ds. Harold Schorren.

Op dinsdag 24 september 2019 zal er in de Alledagkerk aandacht worden besteed aan de Vredesweek.
Voorganger is ds. Harold Schorren. Medewerking zal worden verleend door mw. Willemijn Roodbergen en door mw. Irene Kleijwegt, alt-mezzo. De dienst begint om 12.15 uur. U bent allen van harte welkom.

De dienst staat in het kader van de Vredesweek. Maar wat is vrede?

Ds. Harold Schorren heeft gekozen Lucas 12:49-56 te lezen. Een tekst die wellicht schuurt met ons lieve-Jezus-beeld, maar ons in de vrede verder brengt dan de goede-lieve-vrede.

 

Volg rondleidingen in en om de kerk, zing mee met de cantorij, volg een stilteworkshop bovenin de toren, vraag de dominees het hemd van het lijf. Dat en meer valt te beleven op zondag 29 september van 12 tot 15 uur in de Laurenskerk. De middag is bedoeld voor omwonenden en andere belangstellenden, maar is ook een gelegenheid voor gemeenteleden om elkaar te ontmoeten.

Tijdens ‘Proef de Laurenskerk’ kunnen mensen kennis maken met de kerkelijke gemeenten die de Laurenskerk als hun thuis beschouwen. Een reeks korte presentaties stelt de dominees voor aan belangstellenden en gaat in op de kerkelijke activiteiten die de gemeenten kennen. Naast de programmaonderdelen is er een informatiemarkt en een bar. Het programma onder voorbehoud luidt als volgt:

12.00 Bar en informatiemarkt continu open tot 15 uur
12.30 Meezingen | Presentaties | Stilteworkshop
13.00 Meezingen | Presentaties | Lezing Rembrandt | Kinderactiviteit | Rondleiding
13.30 Presentaties | Kinderactiviteit | Stilteworkshop
14.00 Presentaties | Lezing Rembrandt | Kinderactiviteit | Rondleiding
14.30 Presentaties | Kinderactiviteit | Stilteworkshop

Voorafgaand aan het evenement vindt een kerkdienst plaats, van 10.30 tot 11.30 uur. Deze staat in het teken van diaconale activiteiten van de kerk, onder meer bij het Open Huis in Crooswijk en Wijkgebouw de Bron in Rubroek, waar buurtbewoners terecht kunnen voor vele activiteiten, maar ook voor praktische hulp bij schulden, werk of andere zaken. Na afloop van de kerkdienst is er koffie en een gezamenlijke lunch.

De jaargids voor de periode september 2019 – augustus 2020 is nu beschikbaar. In deze jaargids zijn de activiteiten van het Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen gebundeld. Elkaar ontmoeten, leren van de oude Bijbelverhalen en hun nieuwe uitleg, samen in gesprek en op pad gaan, en bewust in de Rotterdamse samenleving staan: de komende maanden is er van alles te doen.

We hopen dat u zich uitgenodigd voelt om eens te komen kijken en aan een activiteit deel te nemen of één van de kerkdiensten te bezoeken.

De papieren versie van de jaargids is beschikbaar in het informatierek met folders in de Laurenskerk. Alle informatie van deze jaargids is ook verwerkt op deze website. Mochten er in de komende tijden wijzigingen in programma en/of data optreden, dan zullen deze op de website aangepast worden.