U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie Nieuws

Misschien had je afgelopen week nog vakantie. Mag je dus maandag weer terug naar school. Ben je nog weg geweest? Gelukkig mogen we weer met een beetje meer mensen in de kerk komen. Er zal dan ook wel weer kindernevendienst zijn op sommige zondagen. We houden jullie natuurlijk op de hoogte. Volgende week is er op 1e Pinksterdag ’s middags om 14 uur een speurtocht vanaf de kerk. Je vader en moeder mogen natuurlijk altijd mee. Het wordt een hele leuke activiteit heb ik gehoord. Tot die tijd is er deze nieuwsbrief, met een Bijbelverhaal en een kleurplaat.

Op vrijdag 14 mei a.s. is er in de Laurenskerk een interreligieuze herdenkingsbijeenkomst van 12.00 – 12.45 uur ter gedachtenis aan het bombardement op Rotterdam.  De bijeenkomst is vanwege de corona-maatregelen besloten. Men kan de livestream volgen op het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens. De link is: https://youtu.be/yZsJqNAt_Ws

Voorgangers en vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen geven de bijeenkomst vorm met een gebed, een gedicht of een lied. Tijdens deze bijdragen zullen enkele kinderen de 900 kaarsjes aansteken ter gedachtenis aan de dodelijke slachtoffers van 14 mei 1940. Gezamenlijk wordt de geschiedenis van Rotterdam herdacht om ook gezamenlijk de toekomst vorm te geven.

De liturgische leiding is in handen van ds Harold Schorren van de Laurenskerk. Organist Hayo Boerema en tenor Gijsbert Westland verzorgen de muziek.

Op 14 mei 1940 werden grote delen van de stad door bommen en brand verwoest en vele honderden inwoners (tussen de 650 en 900) lieten het leven. Jaarlijks wordt dit met tal van activiteiten herdacht, zoals de kranslegging bij het monument van Zadkine en de Hoflandlezing. Het volledige programma is te vinden op www.brandgrens.nl

Kranslegging door kinderen
Na de bijeenkomst in de Laurenskerk zullen kinderen van de Waalse School een krans leggen bij het monument op de begraafplaats Crooswijk. Ook deze bijeenkomst is helaas besloten.

Zondag is het Moederdag, vorige week hadden we al een knutselidee in de Nieuwsbrief. Daarom deze week een idee voor zaaien. Als je daarbij nog zaadjes nodig hebt stuur dan een mail naar mij. Ik heb nog heel veel moestuintjes die jullie mogen gebruiken.

De kerkenraden van de Kerken in de Laurens hebben besloten om voortaan weer 30 mensen exclusief personeel toe te laten bij de eredienst in de Laurenskerk. Dit is conform de bestaande regels. Bij het begin van de tweede golf eerder dit jaar was besloten strenger te zijn dan de regels en het te houden op 30 mensen inclusief personeel.

Concreet zijn dit de besluiten:

  • Vanaf 9 mei worden 30 kerkgangers toegelaten, conform PKN-protocol. Alle normale maatregelen blijven van kracht: vooraf inschrijven, mondkapjes bij beweging in de kerk, afstand houden, thuis blijven bij klachten, enzovoort.
  • De 30 kerkgangers zijn exclusief personeel, wat in kerkelijk verband betekent: voorgangers, musici, ambtsdragers, lectoren, collectanten, technici live stream en commissie van ontvangst.
  • Zo lang niet precies duidelijk is in hoeverre vaccinatie leidt tot verminderde besmettelijkheid, nemen we dit niet mee in onze afwegingen.
  • We maken geen gebruik van de mogelijkheid om meer mensen toe te laten in grote gebouwen. Diensten vinden vooralsnog plaats in het koor.
Op dinsdag 18 mei gaan we vanuit de Alledagkerk op weg naar Pinksteren.
Voorganger is ds. Bert Kuipers. De dienst zal een extra sfeervol accent krijgen door de muzikale medewerking van organiste mw. Thea Verhagen en sopraan mw. Anne Chadwick. U bent van harte welkom in de Alledagkerk die, zoals altijd, om 12.15 uur begint.
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden. Wij verzoeken u een mondkapje te dragen bij binnenkomen en verlaten van de kerk. Als u zit hoeft u geen mondkapje te dragen.