U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie Nieuws

Ook in het nieuwe seizoen blijven op de vierde zondag van de maand de deuren van de kerk tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!

Waar kan een gesprek beter plaatsvinden dan aan tafel? Komende zondag, 25 september, dekken we weer de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Voor de kinderen zijn er extra lekkere hapjes.

Deze doopzondag, is het thema ‘de doop’. Na de lunch bekijken we de doopvont van nabij en gaan we met elkaar in gesprek. Wat wilde de kunstenaar, Hans Petri, met zijn ontwerp zeggen? Heeft de doop betekenis voor jou en herken je dat in deze doopvont? Waar komen de rituelen rond de doop vandaan en spreken die je aan? De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.

Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!

 

Sinds 1955 is er binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum een (thans 0,5 fte) predikantsplaats die de zorg voor een betrekkelijk kleine wijk combineert met die voor vrijzinnig hervormden in en rond Rotterdam Centrum: Maaskant Open Grenzen. Deze predikantsplaats is per 1 mei jl. vacant, volgend op het emeritaat van ds. Bernard van Verschuer.

Voor de predikant Maaskant Open Grenzen is een formele profielschets opgesteld.

Maaskant Open Grenzen heeft de Laurenskerk als thuisbasis, een gebouw dat voor veel Rotterdammers een bijzondere betekenis heeft als symbool van de wederopbouw van de verwoeste stad. We werken er samen met de wijkgemeente Laurenspastoraat onder de noemer Kerken in de Laurens. Er is een gezamenlijk beleidsplan, kerkblad en jaarprogramma; er is gastvrijheid over en weer. De diensten van beide wijkgemeenten kennen een eigen karakter. Muziek heeft een belangrijke plaats, zowel in de diensten als tijdens concerten die in de Laurenskerk plaatsvinden als onderdeel van het culturele en maatschappelijke programma dat wordt verzorgd door Stichting Laurenskerk. Maaskant Open Grenzen heeft een kleine cantorij, die periodiek de gemeentezang ondersteunt.

Van oudsher is er een speciale band met de Pauluskerk, het Stadsklooster en er wordt ook geparticipeerd in andere diaconale initiatieven, o.a. in het kader van Samen010.

Spreekt het beeld, dat uit de profielschets en deze context naar voren komt, je aan, dan komen we als Beroepingscommissie MKOG graag met je in contact.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wolter Pot, voorzitter van de Beroepingscommissie, 06-15439648 of wolter.pot@gmail.com, of met Liesbeth van Heel, secretaris, 06-21865074 of liesbeth@v-heel.nl. Als je wilt solliciteren, dan ontvangen we graag voor 1 oktober a.s. je brief met motivatie en CV op het volgende adres: Beroepingscommissie MKOG, p/a Provenierssingel 35a, 3033 EG Rotterdam of per mail via liesbeth@v-heel.nl. We streven ernaar twee weken na de sluitingsdatum de eerste kennismaking te laten plaatsvinden.

Keti Koti

Herdenking 30 juni, Lloydkade

De stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) organiseert jaarlijks activiteiten die te maken hebben met het slavernijverleden van Suriname, Caribisch Nederland en Nederland. Het jaarlijks op 30 juni herdenken van de afschaffing van de slavernij in samenwerking met de gemeente Rotterdam, is één van de activiteiten.

Wij zijn van harte uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Deze vindt plaats op de Lloydkade in het gebied Delfshaven, nabij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

Vanaf 18:30 uur is er gelegenheid om bloemen in de Maas te werpen ter nagedachtenis van de vele tot-slaaf-gemaakten die de Trans-Atlantische tocht niet hebben overleefd.

Het tweede deel van de plechtigheid vangt aan om 19:00 uur. Dhr. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, en dhr. Carlos Gonçalves, voorzitter van GVGT, zullen een toespraak houden. Tevens zullen diverse groepen ook een bijdrage leveren aan de plechtigheid.

Ook zal er een krans gelegd worden door het Convent van Kerken.

Ds. Harold Schorren

Wijkgemeente Maaskant Open Grenzen nam op 1 mei afscheid van ds. Bernard van Verschuer, die met emeritaat gaat. Hij was ruim tien jaar aan de gemeente verbonden. In de nieuwsbrief voor leden valt meer te lezen over de afscheidsdienst en de procedure rondom zijn opvolging.

Concertante vesper

Op zondagavond 26 juni, 19 uur in de Laurenskerk is de laatste uitvoering uit een serie van vier concertante vespers.

In deze concertante vesper treedt het Duo Landwig op: klassiek gitaar met zang.

VREDESGEBED VOOR OEKRAÏNE

Heb dan de waarheid en de vrede lief! (Zach. 8:19)

Ons hele leven, van jongs af aan, horen wij berichten over de ellende die onze medemensen treft. Voor hen zeggen wij onze gebeden, dag in dag uit.

Maar soms is daar opeens een dreiging die, groter en dichterbij, ons meer benauwt dan anders. Zoals de dreiging van oorlog in Oekraïne.

De kerk verlangt geen aardse macht. De kerk oordeelt niet. Zij heeft de waarheid lief, en de vrede. Daartoe werkt zij, en bidt.

Wij geloven in de vrede van God. Vrede die als belofte onze verantwoordelijkheid is. Vrede die de wereld omspant.

Laten wij met een stem, in een geest bidden om vrede, voor alle mensen, in alle landen!

Op 9 april is voor de laatste keer het dagelijks gebed voor vrede in Oekraïne verzorgd. We willen iedereen die de bijeenkomsten heeft bezocht hartelijk danken voor het meeleven en meebidden.

Op vrijdagmiddag om 12:30u wordt wekelijks een (algemeen) gebed voor vrede en verzoening geordganiseerd. In dat gebed zal ook steeds aandacht worden besteed aan de oorlog in Oekraïne. Van harte welkom.

 

Harold Schorren, Citypastor Rotterdam