U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie Nieuws

Keti Koti

Herdenking 30 juni, Lloydkade

De stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) organiseert jaarlijks activiteiten die te maken hebben met het slavernijverleden van Suriname, Caribisch Nederland en Nederland. Het jaarlijks op 30 juni herdenken van de afschaffing van de slavernij in samenwerking met de gemeente Rotterdam, is één van de activiteiten.

Wij zijn van harte uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Deze vindt plaats op de Lloydkade in het gebied Delfshaven, nabij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

Vanaf 18:30 uur is er gelegenheid om bloemen in de Maas te werpen ter nagedachtenis van de vele tot-slaaf-gemaakten die de Trans-Atlantische tocht niet hebben overleefd.

Het tweede deel van de plechtigheid vangt aan om 19:00 uur. Dhr. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, en dhr. Carlos Gonçalves, voorzitter van GVGT, zullen een toespraak houden. Tevens zullen diverse groepen ook een bijdrage leveren aan de plechtigheid.

Ook zal er een krans gelegd worden door het Convent van Kerken.

Ds. Harold Schorren

Wijkgemeente Maaskant Open Grenzen nam op 1 mei afscheid van ds. Bernard van Verschuer, die met emeritaat gaat. Hij was ruim tien jaar aan de gemeente verbonden. In de nieuwsbrief voor leden valt meer te lezen over de afscheidsdienst en de procedure rondom zijn opvolging.

Concertante vesper

Op zondagavond 26 juni, 19 uur in de Laurenskerk is de laatste uitvoering uit een serie van vier concertante vespers.

In deze concertante vesper treedt het Duo Landwig op: klassiek gitaar met zang.

Door de geografische spreiding van onze gemeente komen we elkaar door de week niet makkelijk tegen. De ontmoeting na de kerkdienst is daarom waardevol en belangrijk voor het gemeentezijn. We hebben die mogelijkheid lang moeten missen, maar nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen we elkaar eindelijk weer vrijuit ontmoeten.

De koffietijd blijkt vaak te kort om tot een goede ontmoeting of een inhoudelijk gesprek te komen. Het Laurenspastoraat houdt daarom vanaf nu op de vierde zondag van de maand de deuren van de kerk tot 14 uur open. Na de dienst is er, onder het motto ‘Vier de zondag’, op deze vierde zondag een gezamenlijke lunch en gelegenheid voor een  gesprek aan de hand van een thema of een presentatie.

Op 26 juni is er weer een Vier de zondag. Om 13.00 uur gaan we ‘Zingen met Mirjam’. Mirjam van den Hoek neemt ons mee in de kerkmuziek. We worden natuurlijk uitgedaagd om mee te zingen. Muziek is belangrijk in de vieringen van het Laurenspastoraat. Het is een essentieel deel van onze liturgische traditie. Hiermee geven we de aftrap voor de jubileumactiviteiten van 50 jaar Laurenspastoraat. U bent van harte uitgenodigd.

De deur staat ook open voor gasten en ‘passanten’. Via een bord bij de deur worden ze geattendeerd op de kerkdienst, de lunch en de lezing. Iedereen mag op deze vierde zondag onze gast zijn.

Sabien Kooijman, Annemieke van der Kooij, Harold Schorren en Marianne Amelink.

 

VREDESGEBED VOOR OEKRAÏNE

Heb dan de waarheid en de vrede lief! (Zach. 8:19)

Ons hele leven, van jongs af aan, horen wij berichten over de ellende die onze medemensen treft. Voor hen zeggen wij onze gebeden, dag in dag uit.

Maar soms is daar opeens een dreiging die, groter en dichterbij, ons meer benauwt dan anders. Zoals de dreiging van oorlog in Oekraïne.

De kerk verlangt geen aardse macht. De kerk oordeelt niet. Zij heeft de waarheid lief, en de vrede. Daartoe werkt zij, en bidt.

Wij geloven in de vrede van God. Vrede die als belofte onze verantwoordelijkheid is. Vrede die de wereld omspant.

Laten wij met een stem, in een geest bidden om vrede, voor alle mensen, in alle landen!

Op 9 april is voor de laatste keer het dagelijks gebed voor vrede in Oekraïne verzorgd. We willen iedereen die de bijeenkomsten heeft bezocht hartelijk danken voor het meeleven en meebidden.

Op vrijdagmiddag om 12:30u wordt wekelijks een (algemeen) gebed voor vrede en verzoening geordganiseerd. In dat gebed zal ook steeds aandacht worden besteed aan de oorlog in Oekraïne. Van harte welkom.

 

Harold Schorren, Citypastor Rotterdam

 

Naast collectebonnen en contant geld is er sinds kort een derde mogelijkheid om mee te doen aan de collecte: via een app. Zo wordt het mogelijk om ook thuis uw gift te geven. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt. Voor het elektronisch collecteren werken we samen met GIVT. Om hiervan gebruik te maken volgt u deze stappen op uw mobiele telefoon.

  1. Ga naar de appstore op uw telefoon en zoek GIVT. Download de app en start hem.
  2. Op het welkom scherm vult uw emailadres in en maakt een wachtwoord aan.
  3. Daarna maakt u een account aan bij GIVT door naam, adres en woonplaats en IBAN in te vullen en akkoord te verklaren met de machtiging.
  4. Als u hierdoor heen bent kunt u meteen geld overmaken.
  5. De eerste vraag is hoeveel u wilt geven. Vervolgens verschijnt een mogelijkheid hoe u wilt geven: QR-code, of via de lijst van kerken. Iedere gemeente heeft een eigen QR-code, die we binnenkort op de liturgie zullen gaan zetten.
  6. Als u in het zoekscherm de naam van de gemeente invult komt de gemeentenaam tevoorschijn en kunt u aangeven of u wilt geven voor collecte 1, collecte 2 of collecte 3.

Lees verder Digitaal collecteren