U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie Nieuws

Het is weer Vier de zondag.

Hartelijk welkom bij de koffielunch gelijk na de hoofddienst, om ca. 12:00 uur.

Thema van zondag 22 januari is: Leven in Rotterdam als ‘ongedocumenteerde’.

Sprekers: de heer Connie van den Broek van het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt, en de heer Ishmail Kamara die zijn eigen verhaal als asielzoeker met ons deelt.

Wilt u het Steunpunt financieel steunen of verdere informatie, raadpleeg dan https://stichtingros.nl

De kinderen hebben tijdens lezing en gesprek hun eigen activiteit.

Deze vesper in de serie ‘toen wij uit Rotterdam vertrokken, horen we de ervaringen van Rob Overdijking, die zijn werkzame leven doorbracht in de koopvaardij.

In deze serie vertellen gemeenteleden over werk of ondernomen reizen en hoe hun geloof of het religieuze leven daarin ervaren wordt.

Hartelijk welkom om 19.00 uur in de Laurenskerk

 

Zondag, 27 november, blijven de deuren van de kerk weer tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!
We dekken de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Ook voor de kinderen zijn er lekkere hapjes.

Op deze 27e november hebben we een bijzondere spreker. We ontvangen dan namelijk Arjan Erkel. Hij heeft door zijn werk en door persoonlijke ervaring veel kennis over schendingen van mensenrechten. In het kader van de internationale ‘Dag van de mensenrechten’, komt Arjan spreken over ‘Vrijheid van denken en doen’. Daarna gaat hij met ons in gesprek. Wat speelt er op het gebied van mensenrechtenschendingen? Wat kunnen we er als individu tegen doen? Hebben we als kerk een speciale verantwoordelijkheid?

De lezing van Arjan begint om 12.45 uur.
De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.

Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!Vier

De eerstvolgende wake bij het Detentiecentrum Rotterdam is op zondag 6 november a.s. van 16-17 uur. Gastspreker bij deze 194e wake is Lydia Roosendaal, pastor Bergsingelkerk. Plaats: Portelabaan 7, Rotterdam.

We ontmoeten elkaar voor gezelligheid, een praatje. Iedere keer is er een korte bijdrage van muziek, beelden of een verhaal. Voor wie wil, is er ter afsluiting een kleine lunch. De bijeenkomst wordt gehouden in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5 van 10:00 – 12:00 uur.

Op dinsdag 8 november is onze gast Ivo de Jong, vrijzinnig voorganger in Rotterdam, Schiedam, Woubrugge en Brielle en namens de Vrijzinnigen Nederland lid van de Raad van Kerken in Nederland. Vanuit die hoedanigheid nam hij deel aan de 11e Algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe (Duitsland) en op 8 november vertelt hij hierover.

De Wereldraad van Kerken werd in 1948 opgericht te Amsterdam en nu, drie generaties later, keren de kerken samen voor tien dagen terug naar Europa. Er hebben zich 4000 deelnemers voor deze conferentie ingeschreven, waarvan 30 uit Nederland. Ivo zal de inspiratie, die hij daar opdeed met ons delen.

(let op: normaal kunt u na het koffie-café deelnemen aan de Alledagkerk dienst, maar niet op deze dinsdag, want de Laurenskerk is gesloten.)

Evenals in 2019 komt het Oekraïense jeugdkoor Dzvinochok naar Nederland. Nu in andere samenstelling. De oudere jongens blijven achter om het land te verdedigen. Het jongenskoor Dzvinochock en het meisjeskoor Vognyk, hebben de handen ineen geslagen en gaan op concertreis, onder leiding van Ruben Tolmachov en Elena Solovey.

Op vrijdag 4 november om 20.00 uur zijn de koren, samen met Laurens Vocaal onder leiding van Wiecher Mandemaker en met medewerking van organist Hayo Boerema, te beluisteren in de Laurenskerk te Rotterdam. Waarbij onder meer het Requiem van Fauré wordt uitgevoerd. Voorafgaande daaraan wordt een toeristische tocht naar Rotterdam en omgeving georganiseerd ter kennismaking met diverse gezichten van de regio.

Alle concerten zijn vrij toegankelijk. Er wordt geen entree geheven, maar vrije giften zijn meer dan van harte welkom. De opbrengst komt ten goede aan de wederopbouw van het (culturele) leven in Kiev, zoals scholing, lesmateriaal, begeleiding enzovoort.

Dit is niet “zo maar” een concertreis ! Dit is een reis van jonge zangers uit een land in oorlog die besloten zelf geld bijeen te brengen voor wederopbouw van hun land. Muziek verbindt hen met ons.
Wie niet in de gelegenheid is om één van de concerten bij te wonen, kan uiteraard ook een financiële bijdrage doen via de volgende bankrekening: Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (NL32 INGB 0004788722 o.v.v. Dzvinochok Nederland) .