U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie Nieuws

“Samen maken we vrede”

Ter afsluiting van de Vredesweek 2020 is er zondag 27 september om 10:30 uur in de Laurenskerk een Oecumenische Vredesdienst van Schrift en Tafel uitgaande van de Binnenstadskerken Rotterdam.

Voorgangers:

Ds. Henriette van Dunné
Ds. Bernard van Verschuer
Ds. Harold Schorren

Lectoren:

Truida Lokhorst
Gerda Hendriks

M.m.v. de Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker,  met o.a. de Missa Dominicalis van T.L. da Victoria (1548-1611).

Organist: Hayo Boerema.

Voor deze dienst dient u zich aan te melden via info@laurenspastoraat.nl. Graag voor zaterdag 26 sept. 12:00 uur.

U dient de RIVM richtlijnen te volgen: thuis blijven bij klachten en in de kerk 1,5 m afstand aanhouden.

We hebben er goed over nagedacht ! Gaan we weer zingen in de ALLEDAGKERK ?
Om te beginnen hebben we al onze voorgangers en organisten gevraagd naar hun mening. Een ding werd vervolgens wel duidelijk: iedereen vind het een goed idee en is van mening dat het in de ALLEDAGKERK verantwoord zou kunnen.
We zitten tijdens de dienst in het koor op gepaste afstand van elkaar. We weten ook zeker dat onze trouwe bezoekers het weer samen gaan zingen zullen toejuichen.
Wat is er nou mooier om gedurende een half uur, zolang duurt een ALLEDAGKERK dienst, samen te bidden, te luisteren naar de verkondiging van God’s Woord en samen te zingen. Die drie elementen zijn voor ons allemaal essentieel en horen bij een Kerkdienst en dus ook bij de ALLEDAGKERK.
En dus hebben we besloten om met ingang van 6 oktober 2020 het samen zingen weer op te pakken. Voorganger op 6 oktober is mw. Joke van Rosmalen. Zij was gelijk heel enthousiast. Verder hebben we voor de dienst van 6 oktober organiste mw. Thea Verhagen en dwarsfluitiste mw. Marie-Christine Goergen uitgenodigd. Uit ervaring weten wij dat die samenwerking resulteert in prachtige muziek.
Uiteraard nodigen wij u allen eveneens van harte uit om op 6 oktober a.s. naar de Laurenskerk te komen !! Laat van u horen op deze 6e oktober 2020 !!
We kunnen samen van deze ALLEDAGKERK dienst iets moois maken ter ere van God.

Met ingang van 1 juli wordt een aantal kerkdiensten in de Laurenskerk hervat. Er blijven echter restricties van kracht. In de maand juli zullen we niet meer dan 100 bezoekers per dienst toelaten.

Vanaf 3 juli is er wekelijks weer het Gebed voor Vrede en Verzoening, iedere vrijdag om 12.30 uur.

Vanaf 5 juli is er iedere zondag een kerkdienst om 10.30 uur.

Vanaf 7 juli is er iedere dinsdag een dienst van de Alledagkerk om 12.15 uur.

Op onze website kerkenindelaurens.nl wordt voor iedere dienst aangegeven, of en zo ja, hoe u zich dient aan te melden. Raadpleeg dus vooraf “kerkdiensten” op de website!

Verder gelden de volgende regels:

  • Kom op tijd. Iedereen moet door de commissie van ontvangst individueel gevraagd worden naar de gezondheid en dit kost          tijd. Bij griepachtige klachten wordt de toegang geweigerd.
  • De toiletten zijn uit hygiëne-overwegingen afgesloten. Alleen in noodgevallen kan er gebruik van worden gemaakt.
  • Loop vanaf de ingang direct naar uw plek.
  • Loop na afloop direct naar de uitgang. Er is in juli geen gelegenheid tot napraten met koffie en thee.
  • Volg aanwijzingen van kerkenraadsleden over looproutes en andere zaken.

In de Paasnacht wordt ieder jaar een nieuwe Paaskaars ontstoken, die de rest van het jaar bij elke kerkdienst brandt. Meestal gebeurt dat tijdens een dienst in de Laurenkskerk, maar vanwege de coronacrisis konden dit jaar slechts twee predikanten aanwezig zijn.