U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Dienst van Verbintenis van de Classispredikant Zuid-Holland Zuid

Na een ingrijpende regionale reorganisatie, krijgt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een nieuwe toplaag. Het aantal kerkelijke afdelingen (classes) is van 74 naar 11 gekrompen. In elke regio gaat op 1 september een classispredikant aan de slag. Die werkt voor circa 150 tot 200 kerkelijke gemeenten. Zij zullen in de regel eens per vier jaar de classispredikant op bezoek krijgen.

Aanhakend bij de vrees dat de nieuwe functionaris vooral een bestuurder wordt of een conflictoplosser, schrijft de PKN dat die juist géén manager moet zijn. En ook geen troubleshooter – daar zijn andere instanties voor, intern en extern. In eerste instantie moet de classispredikant een inspirator zijn, en aanjager van het kerkelijke gesprek. Hij vraagt, zo meldt de site, aandacht voor ‘inhoud en hart van het kerk-zijn’. Hij is geestelijk leider, en als zodanig ook het gezicht naar buiten.

Zijn of haar gemiddelde werkweek zou er zo uit kunnen zien: een dag gemeentebezoek, anderhalf tot twee dagen bestuurlijke taken rond predikanten of gemeenten, een dag intern vergaderwerk, een dag correspondentie, bezinning en collegiale contacten. De classispredikant heeft beperkte bevoegdheden, hij beslist samen met het bestuur van de classis.

Zuid-Holland Zuid

De top van de PKN wil graag dat dominees vaker en sneller van standplaats veranderen en Gerrit van Meijeren (53) weet daar alles van. Hij werkt op het hoofdkantoor van de PKN bij het mobiliteitsbureau. Afgestudeerde theologen die een gemeente zoeken of predikanten die willen overstappen, kunnen bij hem en zijn collega’s aankloppen om een geschikte gemeente te vinden. Van Meijeren was zelf dominee in onder andere Meeuwen en Dirksland. Hij zat ook in het bestuur van de IKON – die opgegaan is in de EO – en de stichting Ruimzicht, die bijvoorbeeld mensen helpt die op latere leeftijd theologie willen studeren. Van Meijeren heeft een rubriek in De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond.

 

 

Ds. Gerrit van Meijeren wordt zondag in een dienst om 14.30 uur bevestigd in de Laurenskerk. De kerk is open vanaf 13.45 uur.