U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie Nieuws

Op vrijdag 2 maart is er om 12.00 uur in de Dagkerk van Het Steiger een viering in het kader van de Wereldgebedsdag. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Suriname. Het thema is: En God zag dat het GOED was….

Hierin is opgenomen het gebed voor Vrede en Verzoening zoals dat iedere vrijdag in de Laurenskerk en op tal van andere plaatsen in de wereld gehouden wordt. Dit gebed van 12:30 in de Laurenskerk gaat dus niet door op 2 maart.

Zondag 25 februari 19.00 Laurenskerk Op 21 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen. Huisvesting, veiligheid, economie en duurzaamheid zijn onderwerpen in de verkiezingsstrijd. Ook ‘migratie’ zal een thema zijn.

De toestroom van mensen naar Rotterdam om te werken en om een veilig heenkomen te vinden is constant. Hoe staat het met de Rotterdamse gastvrijheid, hoe groot is die en wat zijn de grenzen, als die er zijn? Te belangrijk om aan de politiek over te laten, vandaar. Daarover gaan we in gesprek met Bob ter Haar, lid van de bezoekgroep asielzoekers Rotterdam en Bea Kruse, bestuurslid van Mara.

Vrij entree, vanaf 18.30 uur
Informatie: bernardvanverschuer@gmail.com

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het thema ‘migratie’ zal zeker deel uit maken van de campagne van de verschillende partijen.
Op 25 februari maken we er in de kerk een thema van. Het onderwerp is te belangrijk om aan de politiek over te laten, om het te laten ondergaan in mantra’s en statements.

Nieuwkomers in Rotterdam: Grenzen aan gastvrijheid?

Rotterdam is een gastvrije stad. Vanwege de haven, de bedrijven, de scholen en hogescholen komen mensen naar Rotterdam, vanuit Nederland en vanuit de hele wereld.
Van alle migranten in de stad zijn naar schatting 4000 mensen in Rotterdam zonder papieren. De meesten van hen zijn en blijven onzichtbaar, ze leven, werken en wonen zoals de andere Rotterdammers. Een klein deel van de papierloze migranten doet een beroep op hulp, zoals de ‘bed-bad-brood’ voorziening. De Rotterdamse gastvrijheid staat, mede vanwege de tegengestelde opvattingen in de politiek, permanent onder druk.
Gastvrijheid is en blijft een essentiële waarde, uit humanitaire en economische motieven. Hoe we ons verhouden tot gasten die uitgenodigd en niet uitgenodigd, legaal en niet legaal in Rotterdam leven is een vraag en een opgave.
Over onze gastvrijheid en of daar grenzen aan zijn? Over de vraag of gastvrijheid betekent dat je iedereen moet willen en kunnen opnemen spreken we een uur in de Laurenskerk op zondag 25 februari a.s. om 19.00 uur.

Met: Bea Kruse (Mara) en Bob ter Haar

Op weg naar Pasen 2018 in de Laurenskerk

Woensdag, 14 februari, is er om 19:00 uur de Aswoensdag viering om het begin te markeren van de 40-dagen tijd als voorbereiding op het Paasfeest. In de komende tijd zijn er meerdere diensten in de Laurenskerk, elk met hun eigen karakter. Voor details zie de informatie onder “Vieringen”.

Palmpasen, 24 – 25 maart

Op zaterdagmiddag 24 maart, 16:00 uur, is er een kindervesper (Palmwijdingsvesper). Op zondag 25 maart wordt de Matthäus Passion in twee delen uitgevoerd (om 10:30 en 13:30 uur). Zondagavond, 19:00 uur, is er een dienst van Schrift en Tafel.

Stille Week, 26 – 31 maart

In de stille week is er elke avond om 19:30 uur een dienst: maandag 26 maart een Passieviering, dinsdag 27 maart een Avondgebed en woensdag 28 maart een Gregoriaanse viering. Op Witte Donderdag, 29 maart, zijn er twee diensten: om 19:30 uur is er een Schrift en Tafelviering van Maaskant/Open Grenzen, waarin het eerste deel van “The Crucifixation” van John Stainer wordt uitgevoerd; om 21:30 uur is er een Schrift en Tafelviering van het Laurenspastoraat. Ook op Goede Vrijdag, 30 maart, zijn er twee diensten: om 15:00 uur is er een Kruisweg, langs de kruiswegstaties in de kerk en om 19:30 uur is er een Avondwake. Op Stille Zaterdag, 31 maart, is er om 12:30 uur een Grafwake.

Pasen, 31 maart – 1 april

Zaterdagavond, 31 maart, begint om 22:30 uur de Paasnachtdienst, een dienst van Schrift en Tafel. Op Paaszondag, 1 april, is er om 10:30 uur een gezamenlijke Paasviering van Maaskant/Open Grenzen en het Laurenspastoraat. Tot slot is er op Paaszondag om 19:00 uur een Evensong.

 

Het Stadsklooster Rotterdam heeft donderdag 25 januari feestelijk zijn deuren geopend. De contracten met de eerste vijf bewoners zijn getekend en daarmee zijn de eerste Rotterdamse ‘stadsmonniken’ echt een feit. Het gezamenlijke initiatief van de initiatiefgroep Stadsklooster en wooncorporatie Woonbron is een aanwinst voor de wijk Carnisse.

Vruchtbare samenwerking

Stadsklooster Rotterdam is het resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen de initiatiefgroep Stadsklooster en wooncorporatie Woonbron. Zij vonden elkaar in de wens sfeer en leefbaarheid in de wijk Carnisse te brengen en de sociale binding hier te versterken.

Carnisse is een kwetsbare wijk met veel uitstroom en een grote diversiteit van mensen die langs elkaar heen leven. Om die reden is er behoefte aan nieuwe woonconcepten, te realiseren binnen de bestaande woningen, die een doelgroep aantrekken die langer in de wijk blijven wonen en met wie de buurt er sociaal-maatschappelijk op vooruit gaat.

Lees verder Stadsklooster Rotterdam opent zijn deuren

Met Kerstmis zijn er meerdere diensten in de Laurenkerk, allemaal met een verschillend karakter, van een kerstspeldienst voor kinderen tot de traditionele kerstnachtienst en kerstmorgendienst.

Zondagochtend 24 december 2017

09.00 uur: Voorganger ds Helene Perfors. We lezen 2 Samuel 7: 8-16 en Lucas 1: 26-38. We zingen de liederen 445, 19, 132, 473 en 433.

10.30 uur: Voorganger ds Bert Kuipers. Dienst van Schrift en Tafel. Organist Hayo Boerema.

Kerstavond 24 december

19.00 uur: Kerstspeldienst, Adhoc kerstkoor, Renske Wassink, Jezus wordt geboren in Broodhuizum.

21.00 uur: Kerstavonddienst, Young Voices, Carla Veeningen. Lezingen, liederen over het kerstverhaal vanuit het perspectief van wie zich moest onderwerpen aan de volkstelling van keizer Augustus..

23.00 uur: Kerstnachtdienst, Laurenscantorij, Wiecher Mandemaker. Tellen, vertellen, mee tellen, geteld worden, onder miljoenen heeft Hij ook mij in het oog. Waar het verhaal van Kerst toe leidt.
Hayo Boerema, organist, Bert Kuipers, voorganger.

Kerstmorgen 25 december

09.00 uur: Geen vroegdienst.

10.30 uur: Hoofddienst, Maaskant Open Grenzen, Laurenscantorij, Bernard van Verschuer, voorganger.

Tweede kerstdag 26 december

13.00 uur: Kerstmarkt.

16.30 uur: Stefanusvespers, Niels de Klerk, organist, Bert Kuipers voorganger. Stefanus, de eerste martelaar, zijn gedenkdag is vandaag. Hij had ooit een plek op het hoogaltaar in onze kerk, samen met Laurentius. Wat leert ons zijn verhaal op deze tweede feestdag van Kerstmis.