U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Artikelen van Redactie Site

Met ingang van zondag 4 oktober zullen er in de Laurenskerk zowel om negen uur als om half elf diensten zijn. De vroegdiensten zijn zonder samenzang, de hoofddiensten met.

Vanuit het oogpunt van regelgeving en medische risico’s was het al langer mogelijk om twee ochtenddiensten te houden. De vroegdiensten vinden plaats in het koor, de hoofddiensten in het schip. De vroege kerkgangers verlaten het gebouw voordat de bezoekers van de hoofddienst binnen komen. Er is dus geen risico van onderlinge besmetting tussen de twee ‘lichtingen’.

We zijn tot nu toe terughoudend geweest bij het opstarten van diensten, omdat we niet de indruk willen wekken dat het ‘business as usual’ is in de kerk. De reden om nu toch met vroegdiensten te starten ligt met name in het feit dat sommigen de kerkgang niet meer aandurfden sinds we de samenzang hervatten. Anderen schuwen sowieso grotere menigten. Hun hopen we een plek te bieden in de vroegdienst, met minder bezoekers en zonder samenzang.

Voor het overige blijven de regels onverminderd van kracht. Houd afstand, reinig de handen bij binnenkomst, blijf bij verkoudheidsklachten thuis. We registreren naam en telefoonnummers van alle kerkgangers om in het onwaarschijnlijke geval van een besmetting snel iedereen te kunnen bereiken. De lijsten worden na twee weken vernietigd.

Kerkenraden LP en MKOG

“Samen maken we vrede”

Ter afsluiting van de Vredesweek 2020 is er zondag 27 september om 10:30 uur in de Laurenskerk een Oecumenische Vredesdienst van Schrift en Tafel uitgaande van de Binnenstadskerken Rotterdam.

Voorgangers:

Ds. Henriette van Dunné
Ds. Bernard van Verschuer
Ds. Harold Schorren

Lectoren:

Truida Lokhorst
Gerda Hendriks

M.m.v. de Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker,  met o.a. de Missa Dominicalis van T.L. da Victoria (1548-1611).

Organist: Hayo Boerema.

Voor deze dienst dient u zich aan te melden via info@laurenspastoraat.nl. Graag voor zaterdag 26 sept. 12:00 uur.

U dient de RIVM richtlijnen te volgen: thuis blijven bij klachten en in de kerk 1,5 m afstand aanhouden.

We waren heel blij dat we weer zouden gaan zingen in de ALLEDAGKERK van 6 oktober. Maar helaas, door de recent toegenomen aantal Coronavirus besmettingen, moeten we weer op dit besluit terugkomen.
Voorganger op 6 oktober is mw. Joke van Rosmalen. Verder hebben we voor de dienst van 6 oktober organiste mw. Thea Verhagen en dwarsfluitiste mw. Marie-Christine Goergen uitgenodigd. Uit ervaring weten wij dat die samenwerking resulteert in prachtige muziek.
Uiteraard nodigen wij u allen eveneens van harte uit om op 6 oktober a.s. om 12:15 uur naar de Laurenskerk te komen. U zult zien en ervaren, hoe waardevol het is om samen te bidden en te luisteren naar de verkondiging van God’s woord. We kunnen samen van deze ALLEDAGKERK dienst iets moois maken ter ere van God.
Laten we hopen dat er spoedig weer het moment komt waarop we wel samen mogen zingen in onze Laurenskerk!
Voor nu zeggen wij tegen u allen: “blijf a.u.b. gezond”.

Met ingang van 1 juli wordt een aantal kerkdiensten in de Laurenskerk hervat. Er blijven echter restricties van kracht. In de maand juli zullen we niet meer dan 100 bezoekers per dienst toelaten.

Vanaf 3 juli is er wekelijks weer het Gebed voor Vrede en Verzoening, iedere vrijdag om 12.30 uur.

Vanaf 5 juli is er iedere zondag een kerkdienst om 10.30 uur.

Vanaf 7 juli is er iedere dinsdag een dienst van de Alledagkerk om 12.15 uur.

Op onze website kerkenindelaurens.nl wordt voor iedere dienst aangegeven, of en zo ja, hoe u zich dient aan te melden. Raadpleeg dus vooraf “kerkdiensten” op de website!

Verder gelden de volgende regels:

  • Kom op tijd. Iedereen moet door de commissie van ontvangst individueel gevraagd worden naar de gezondheid en dit kost          tijd. Bij griepachtige klachten wordt de toegang geweigerd.
  • De toiletten zijn uit hygiëne-overwegingen afgesloten. Alleen in noodgevallen kan er gebruik van worden gemaakt.
  • Loop vanaf de ingang direct naar uw plek.
  • Loop na afloop direct naar de uitgang. Er is in juli geen gelegenheid tot napraten met koffie en thee.
  • Volg aanwijzingen van kerkenraadsleden over looproutes en andere zaken.