U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Artikelen van Redactie Site

Nieuws uit de Alledagkerk

Mede omdat veel van onze organisten 70 plussers zijn en liever niet naar buiten gaan hebben we besloten om de komende Alledagkerkdiensten niet door te laten gaan. Dat gaat ons heel erg aan het hart, maar het lijkt ons verstandiger om dit besluit te nemen. In verband met de aangescherpte regeringsrichtlijnen van 23 maart, zullen de Alledagkerkdiensten tot 1 juni gesloten blijven.

Het Laurenspastoraat heeft in verband met de afgekondigde maatregelen van de regering m.b.t. de bestrijding van het coronavirus moeten besluiten de cantatedienst van zondag 15 maart a.s. af te gelasten, omdat deze dienst door meer dan 100 mensen wordt bezocht.

De reguliere kerkdiensten vinden vooralsnog wel doorgang. Raadpleeg zonodig de website www.kerkenindelaurens.nl

Het is goed en heilzaam met elkaar het oude jaar uit te luiden. Samen op de drempel naar het volgende jaar uitzien naar iets nieuws. Wordt het een jaar als alle andere? Of mogen we werken aan een jaar dat zingt van Gods liefde?

Op Oudejaarsdag om 16.00 uur zijn er de Sylvester Vespers in de Laurenskerk.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Vocaal Ensemble o.l.v. Wiecher Mandemaker met o.a. de volgende muziekstukken:

  • “Das alte Jahr vergangen ist” van J.S. Bach (1685-1750), BWV 614.
  • “Herr, nun lässest Du” van F. Mendelssohn (1809 – 1847), Op. 69 No. 2.
  • “Abendlied” van J. Rheinberger (1839 – 1901).

Het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema.

Voorganger is Laurenspastor ds. Harold Schorren.

 

 

Beste jongens en meisjes, en ouders!

Op zondagmiddag 10 november zijn jullie weer van harte welkom bij de kindervespers in de Laurenskerk. We beginnen om 17.00 uur.

Dit keer staat het verhaal van de kleine tollenaar Zacheus centraal. Een prachtig verhaal!

We gaan aan de wandel door de kerk. Er wordt gezongen. En je krijgt ook iets te eten en te drinken, kortom: het is altijd een beetje feest in de Laurenskerk!

 Oh ja, neem je je vriendjes, vriendinnetjes, oma en opa en ook je liefste oom en tante mee?

 

Vespers of avondgebed is een getijdengebed zoals we die bijvoorbeeld kennen vanuit de kloosters. Op vaste tijden op een dag komt men bij elkaar voor gebed. Zo zijn er bijvoorbeeld ook de metten, lauden en completen. Het getijdengebed fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden.
Het gebed bestaat uit het bidden van de Psalmen, met hymnen, kantieken en lezingen. Het gebed kan worden teruggevoerd op het dagelijkse joodse gebed.

Getijdengebeden kan men overal houden. Het zijn in beginsel ook geen ambtelijke diensten, maar kunnen spontaan opkomen uit de gemeenschap. Kenmerkend is dat het gebed is. Stilte en inkeer spelen een grote rol. Er kan een korte inleiding gegeven worden op de lezing, maar een preek ontbreekt.

Graag bieden wij u ook de mogelijkheid voor, tijdens of na de dienst een kaars te ontsteken.

In de vespers op zondag 13 oktober levert het Brabertmirke kwartet voor het eerst een bijdrage aan de liturgie in de Laurens.
Het kwartet wordt gevormd door sopraan Heike Jacobs, alt Mirjam Tideman, tenor Gijsbert Westland en bas Bram Trouwborst.

In de lezing uit Mattheüs 22:15-22 wordt de strikvraag aan Jezus gesteld of het toegestaan is belasting te betalen aan de keizer.

Voorganger: ds. Harold Schorren.