U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Artikelen van Redactie Site

Op vrijdag 14 mei a.s. is er in de Laurenskerk een interreligieuze herdenkingsbijeenkomst van 12.00 – 12.45 uur ter gedachtenis aan het bombardement op Rotterdam.  De bijeenkomst is vanwege de corona-maatregelen besloten. Men kan de livestream volgen op het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens. De link is: https://youtu.be/yZsJqNAt_Ws

Voorgangers en vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen geven de bijeenkomst vorm met een gebed, een gedicht of een lied. Tijdens deze bijdragen zullen enkele kinderen de 900 kaarsjes aansteken ter gedachtenis aan de dodelijke slachtoffers van 14 mei 1940. Gezamenlijk wordt de geschiedenis van Rotterdam herdacht om ook gezamenlijk de toekomst vorm te geven.

De liturgische leiding is in handen van ds Harold Schorren van de Laurenskerk. Organist Hayo Boerema en tenor Gijsbert Westland verzorgen de muziek.

Op 14 mei 1940 werden grote delen van de stad door bommen en brand verwoest en vele honderden inwoners (tussen de 650 en 900) lieten het leven. Jaarlijks wordt dit met tal van activiteiten herdacht, zoals de kranslegging bij het monument van Zadkine en de Hoflandlezing. Het volledige programma is te vinden op www.brandgrens.nl

Kranslegging door kinderen
Na de bijeenkomst in de Laurenskerk zullen kinderen van de Waalse School een krans leggen bij het monument op de begraafplaats Crooswijk. Ook deze bijeenkomst is helaas besloten.

De kerkenraden van de Kerken in de Laurens hebben besloten om voortaan weer 30 mensen exclusief personeel toe te laten bij de eredienst in de Laurenskerk. Dit is conform de bestaande regels. Bij het begin van de tweede golf eerder dit jaar was besloten strenger te zijn dan de regels en het te houden op 30 mensen inclusief personeel.

Concreet zijn dit de besluiten:

  • Vanaf 9 mei worden 30 kerkgangers toegelaten, conform PKN-protocol. Alle normale maatregelen blijven van kracht: vooraf inschrijven, mondkapjes bij beweging in de kerk, afstand houden, thuis blijven bij klachten, enzovoort.
  • De 30 kerkgangers zijn exclusief personeel, wat in kerkelijk verband betekent: voorgangers, musici, ambtsdragers, lectoren, collectanten, technici live stream en commissie van ontvangst.
  • Zo lang niet precies duidelijk is in hoeverre vaccinatie leidt tot verminderde besmettelijkheid, nemen we dit niet mee in onze afwegingen.
  • We maken geen gebruik van de mogelijkheid om meer mensen toe te laten in grote gebouwen. Diensten vinden vooralsnog plaats in het koor.
Op dinsdag 18 mei gaan we vanuit de Alledagkerk op weg naar Pinksteren.
Voorganger is ds. Bert Kuipers. De dienst zal een extra sfeervol accent krijgen door de muzikale medewerking van organiste mw. Thea Verhagen en sopraan mw. Anne Chadwick. U bent van harte welkom in de Alledagkerk die, zoals altijd, om 12.15 uur begint.
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden. Wij verzoeken u een mondkapje te dragen bij binnenkomen en verlaten van de kerk. Als u zit hoeft u geen mondkapje te dragen.
De jaarlijkse Jom ha Sjoa gedachtenisdienst ter herdenking van de joodse slachtoffers tijdens de tweede wereldoorlog wordt zondag 11 april om 19.00 uur uitgezonden op TV kanaal van Open Rotterdam. In onderstaande filmpje alvast een preview.

https://www.youtube.com/watch?v=WaZ_PLfthTY

De jaarlijkse Jom ha Sjoa gedachtenisdienst vanuit de Laurenskerk in Rotterdam zal om 19.00 uur uitgezonden worden op OPEN Rotterdam. Vanwege de Corona-crisis is het helaas ook dit jaar niet mogelijk bij elkaar te komen om de joodse slachtoffers van het Naziregime te gedenken. De gedachtenisdienst valt onder verantwoordelijkheid van de kerken in Rotterdam en leden van de Joodse gemeenschap in Rotterdam.

OPEN Rotterdam TV is te zien bij: Ziggo digitaal op kanaal 36, KPN, XS4ALL en Telfort op kanaal 1349, analoog op kanaal 67+ (800 MHz). Maar u kunt het programma ook zien via het YouTube-kanaal van OPEN Rotterdam. Het is dus niet mogelijk de dienst in de kerk zelf bij te wonen.

Op 12 april 1951 besloot het Israëlische parlement, de Knesset, om jaarlijks op 27 Nissan de zes miljoen Joodse slachtoffers te gedenken. 27 Nissan is in de joodse jaartelling de dag waarop in 1943 het getto van Warschau werd uitgeroeid. De gedenkdag kreeg de naam ‘Jom ha Sjoa’, ‘dag van de vernietiging’.

In Nederland was het Rabbijn Awraham Soetendorp die in 1983 de christenen opriep tot mede gedenken, want de Sjoa gaat ons allen aan: ‘Niet het gevoel van schuld moet versterkt worden, maar het bewustzijn van verantwoordelijkheid’. Ds Huib van der Steen heeft deze oproep in Rotterdam vorm gegeven in de jaarlijkse viering. Nu, 76 jaar na de bevrijding, is nog maar een kleine groep ooggetuigen in leven. Het is aan ons allen om de herinnering te bewaren.

Het Jom ha Sjoa Beraad Rotterdam wil zich inzetten voor het zoeken van verbondenheid van de internationale gemeenschap in gedeelde democratische principes. Het gedenken wil een positief doel hebben: de toekomst bewaren voor het onheil, dat behalve Joden ook anderen kan treffen als wij uit zelfbehoud nalaten alle vorm van discriminerend gedrag te bestrijden.